Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: MDK KUTNO

"Powiat Kutnowski - moja mała Ojczyzna"

autor: am/MDK Kutno | 2017-02-17 10:36 | 0 komentarzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie ogłasza XIX Edycję Konkursu Plastycznego "Świat w kolorach" pn."Powiat Kutnowski - moja mała Ojczyzna".

Do udziału w konkursie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z terenu miasta Kutna i powiatu kutnowskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty kutnowskiego.

dalsza część newsa - rozwiń

Zespoły wokalne MDK nagrodzone w dwóch Konkursach Kolęd i Pastorałek

autor: am/MDK Kutno | 2017-01-23 13:00 | 4 komentarze

W Święto Trzech Króli, w kościele św. Andrzeja w Łęczycy odbył się koncert laureatów VII Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

W konkursie, który odbył się 16 grudnia, wzięły udział zespoły wokalne z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, które okazały się bezkonkurencyjne w kategorii zespołów do lat 15.

dalsza część newsa - rozwiń

Podziel się bajką

autor: am/MDK Kutno | 2016-12-15 10:25 | 0 komentarzy

Każde dziecko uwielbia bajki. Bajki pozwalają rozbudzić wyobraźnię i przenieść się do innych, wspaniałych światów. A święta Bożego Narodzenia to czas, który sprzyja dzieleniu się - opłatkiem, dobrym słowem, ale też… bajką!

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza do wielkiego dzielenia się bajkami podczas świątecznej akcji „MDK czyta dzieciom”. 17 grudnia na Placu Piłsudskiego w godzinach 15 – 18.

dalsza część newsa - rozwiń

„Młodzi poeci” - zgłoście się

autor: am/MDK Kutno | 2016-10-07 10:28 | 0 komentarzy

Nie rozumiesz świata dorosłych?
Chcesz ich o coś zapytać?
Dziwi cię wiele spraw, które dzieją się wokół ciebie?


Zapraszamy Cię do udziału w I edycji Kutnowskiego Konkursu Poetyckiego

„Młodzi poeci”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Opis: Na konkurs należy przysłać 1 lub 2 wiersze o tematyce:

 „Mamo, tato, dlaczego...?"

dalsza część newsa - rozwiń

Mieszkanka Kutna w złotej drużynie modelarzy

autor: am/MDK Kutno | 2016-08-11 11:39 | 5 komentarzy

Iwona Olewnik reprezentująca aeroklub Włocławski oraz Sekcję Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie  wraz z dwoma innymi reprezentantami Polski zdobyła drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w klasie F1A. Mistrzostwa odbyły się w miejscowości Prilpep w Macedonii w dn. 31 lipca - 7 sierpnia.

Iwona Olewnik skonstruowała swój model szybowca oraz przygotowała  mistrzowską formę pod opieką Bartłomieja Modrzejewskiego nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie prowadzącego sekcję Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

Nie czas na nudę! Półkolonie MDK

autor: am/MDK Kutno | 2016-07-14 09:28 | 1 komentarz

W ubiegłym tygodniu zakończyły się półkolonie letnie zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.

W tym roku utworzono dwie grupy półkolonijne.  Program zajęć był ciekawy i różnorodny, obfitował w wiele atrakcji.  Grupa dzieci starszych odwiedziła skansen w Maurzycach, stadninę koni w Łącku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, uczestniczyła w licznych warsztatach; garncarskich w Muzeum Regionalnym w Kutnie, z twórcami ludowymi w Goreniu Dużym oraz zajęciach poświęconych powstaniu abstrakcji geometrycznej.

dalsza część newsa - rozwiń

Wicemistrz Polski z MDK!

autor: am/MDK Kutno | 2016-06-27 09:30 | 4 komentarze

W X Mistrzostwach Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł - Bartłomiej Modrzejewski zdobył tytuł WIcemistrza Polski w klasie modli szybowców F1H!

Mistrzostwa Polski Małych Form rozegrały się na lotnisku w Gliwicach, 18-19 czerwca.

tagi: MDK KUTNO

Dzień Mamy, Taty i Dziecka w "eMDeKusiu"

autor: am/MDK Kutno | 2016-06-01 10:48 | 1 komentarz

Artystyczna Akademia Dziecięca "eMDeKuś" z MDK w Kutnie uroczyście obchodziła Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Zaproszeni goście wysłuchali i obejrzeli przygotowany przez dzieci i wychowawców program artystyczny, na który złożyły się wiersze i inscenizacje przeplatane piosenkami.

Rodzice zostali obdarowani przygotowanymi własnoręcznie przez dzieci upominkami oraz otrzymali życzenia, czułe uściski i buziaki które wywołały uśmiechy i łzy wzruszenia na ich twarzach. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

"Młodzi poeci"

autor: am/MDK Kutno | 2016-05-19 10:23 | 0 komentarzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza do udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w I Kutnowskim Konkursie Poetyckim  "Młodzi poeci".

Opis:
1. Na konkurs należy przesłać dwa wiersze o dowolnej tematyce;
2. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane;
3. Prace należy przesyłać na adres mailowy: mdkkutno@wp.pl;
4. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2016 roku;
5. Prace muszą być opisane:
• imię i nazwisko autora,
• wiek autora,
• szkoła,
• telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna,
• adres mailowy.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

Zapisy do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego

autor: am/MDK Kutno | 2016-04-22 10:28 | 1 komentarz

MDK w Kutnie ogłasza zapisy do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego. MDK serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat.

Zapisy:
poniedziałki, godz. 17-18;
wtorki, godz. 14.30-15.30;
czwartki, godz. 17-18.

tagi: MDK KUTNO

Karnawałowo w "eMDeKusiu"

autor: am/MDK Kutno | 2016-02-02 08:06 | 0 komentarzy

W piątek, 29 stycznia MDK Kutno rozbrzmiewał muzyką, gwarem i śmiechem. To dzieci z "eMDeKusia" bawiły się wesoło na wspaniałym balu karnawałowym.

Uczestnicy przebrani w piękne stroje, wraz z rodzicami i opiekunami, tańczyli, śpiewali oraz brali udział we licznych konkursach, pląsach i zabawach. Na zakończenie balu dzieci otrzymały słodkie upominki i kolorowe balony. Czas spędzony w miłej atmosferze upłynął niepostrzeżenie pozostawiając niezapomniane wrażenia.

dalsza część newsa - rozwiń

Zapisy do emdekusia na rok szkolny 2015/2016

autor: pp, MDK Kutno | 2015-04-15 11:19 | 0 komentarzy
tagi: MDK KUTNO

Koncert z okazji Dni Kobiet Chóru "Speranza" MDK

autor: pp, MDK Kutno | 2015-03-09 13:33 | 3 komentarze

W dniu 8 marca podczas mszy św. o godz. 10:00 w kościele parafii Kaszewy Kościelne wystąpił chór "Speranza" działający na co dzień w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie. W uroczystym programie oprawy mszy św. znalazły się głównie utwory o tematyce kobiecej ale także miłosnej oraz pieśni dla matki.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

XV Konkurs plastyczny MDK - Świat w kolorach

autor: pp, MDK Kutno | 2015-03-02 15:03 | 0 komentarzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zapraszaja do udziału w XV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO dla młodzieży "Świat w kolorach" pn. "Co w trawie piszczy".

Tematem tej edycji będzie mikrokosmos przedstawiony w rozmiarze makro. W gąszczu trawy odnajdziemy ciekawy świat, tętniący życiem: biedronki, pasikoniki, mrówki, czasem dziwne przedmioty, takie jak …zgnieciona puszka po napoju.

Tego nie zobaczycie idąc i patrząc przez siebie. Warto się pochylić, uklęknąć, popatrzeć przez lupę. A to co zobaczycie narysujcie w powiększeniu.

tagi: MDK KUTNO

Sukces muzyków z MDK w Aleksandrowie Łódzkim

autor: pp, MDK Kutno | 2015-03-02 12:35 | 5 komentarzy

W Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim odbyła się VII edycja Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Wśród dużej konkurencji w postaci szeregu wykonawców z całego województwa do udziału zakwalifikowany został także zespół wokalno-instrumentalny "Voice is Poison" (MDK Kutno) pod kierunkiem Tomasza Brzezińskiego.

W kategorii zespołów instrumentalnych szkół ponadgimnazjalnych prezentacja sceniczna naszych muzyków zakwalifikowana została bardzo wysoko, zespół zajął …II miejsce! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Trwają półkolonie zimowe w MDK

autor: pp, MDK Kutno | 2015-02-06 11:11 | 1 komentarz

Blisko 60-ro dzieci w wieku od 5-12 lat uczestniczy w tegorocznej edycji półkolonii zimowych FOWA 2015 organizowanych przez MDK w Kutnie.

- W Młodzieżowym Domu Kultury podczas ferii zimowych oprócz funkcjonujących przez cały rok stałych form zajęć prowadzone są zajęcia okresowe w ramach półkolonii dla dzieci w wieku od 5-12 lat –- mówi Cezary Górczyński, dyrektor MDK w Kutnie.

Ta forma spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich cieszy się rokrocznie ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dzieci, w tym roku uczestniczą m.in. w zajęciach i konkursach artystycznych: plastycznych, teatralnych i tanecznych prowadzonych w formie warsztatów, odbywają się także zajęcia kulinarne o tematyce prozdrowotnej, prowadzone są pogadanki z cyklu BEZPIECZNE FERIE - o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, bezpieczeństwie na drodze itp. Dzieci uczestniczą także w wycieczkach m.in. do teatru, kina, Experymentarium, Muzeum Kinematografii i Palmiarni w Łodzi.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

Bal w "eMDeKusiu"

autor: pp, Młodzieżowy Dom Kultury | 2015-02-03 08:26 | 1 komentarz

W miniony piątek odbył się Bal Karnawałowy sekcji "eMDeKus" MDK w Kutnie. Po uroczystym powitaniu wszystkich uczestników balu przez dyrektora - Cezarego Górczyńskiego, dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wzięły udział w specjalnie na tę okazję przygotowanym programie zabaw - pląsów przygotowanych przez wychowawczynie - Elżbietę Czaja i Renatę Florczak, po czym następiła wspólna zabawa przy muzyce. Wspaniałą atmosferę dopełnił słodki poczęstunek.

dalsza część newsa - rozwiń

Dzień Babci i Dziadka w "eMDeKusiu"

autor: pp, MDK Kutno | 2015-01-23 14:00 | 2 komentarze

23 stycznia o godz. 11:00 odbył się z okazji Dnia Babci i Dziadka w Akademii Dziecięcej eMDeKuś uroczysty występ artystyczny najmłodszych dzieci - uczestników MDK-u. Przybyli goście –szanowni babcie i dziadkowie, po powitaniu i złożeniu serdecznych życzeń przez pana dyrektora Cezarego Górczyńskiego wysłuchali przygotowanej przez Elżbietę Czaja i Renatę Florczak części artystycznej w wykonaniu najmłodszych, w tym wierszy, piosenek i scenek teatralnych.

Punktem kulminacyjnym okazało się chóralne złożenie przez dzieci życzeń dla swoich babć i dziadków i zaśpiewanie popularnej piosenki 100 lat, po których wręczone zostały pamiątkowe własnoręcznie wykonane laurki.

Nie obyło się bez słodkich buziaków, uścisków i...łez wzruszenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym udziałem dziadków, babć i wnucząt w kilku popularnych zabawach-pląsach i śpiewaniem znanych, popularnych piosenek.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: MDK KUTNO

Ferie zimowe dla dzieci w wieku 5-7 lat

autor: pp, MDK Kutno | 2015-01-12 13:02 | 0 komentarzy

Arystyczna Akademia Dziecięca "Emdekuś" zaprasza na ferie zimowe dzieci w wieku 5-7 lat w dniach 2-13 lutego w godz. 10-14. Przejrzyj 10 wyjątkowych dni zimy (dzień kinomana, małego detektywa, zabaw w fikolandzie, z ekologią, dyskotekowy oraz wiele innych niespodzianek).

Jeżeli chcesz poznać hasła kolejnych 5 dni... zapisz się już dziś! Koszt 35 zł. Zapisy w MDK w Kutnie, ul. Staszica 8 w dn. 12.01 - 23.01 w godz. 8-14 w sali nr 4 lub telefonicznie (24) 254-79-37.

tagi: MDK KUTNO

Ferie zimowe dla dzieci w wieku 8-12 lat

autor: pp, MDK Kutno | 2015-01-12 12:40 | 0 komentarzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza na feryjne otwarte warsztaty artystyczne półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 8-12 lat w dniach 2-13 lutego w godz. 10-14.

W programie: wyjazd do teatru Pinokio w Łodzi, wyjazd do experymentarium manufaktury w Łodzi, wyjazd do Uniejowa na baseny termalne, wyjście do kina, wyjazd do muzeum kinematografii, konkurs plastyczny, dzień sportu, warsztaty kulinarne, bal karnawałowy, warsztaty artystyczne i rekreacyjne.

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie MDK w Kutnie w dniach 12-28 stycznia lub pod nr tel. (24) 254-79-37. Koszt 140 zł.

tagi: MDK KUTNO

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Bartosz Nowak 504-308-854

Niedziela:Bartosz Nowak 504-308-854

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 15:00Kutnowski Dom KulturyBrak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:30
~oo
Dziennikarzyny z kci nie pierwszy raz wykazuja sie brakiem wiedzy i kultury dziennikarskiej. Ale co myslec o entuzjastach matolow z onr. Jedno szambo.
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:29
~bvb
Pewnie pisała to ta garbata ?????
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:10
Nie dziwcie się dziennikarzowi. bo to były absolwent szkoły Tadeusza Rydzyka z Torunia.
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:05
~zdegustowany
Pomijajac te kaszewy, pomijając te zdjęcie (dobrze że nie metra), to piszecie takie głupoty, że sie w pale nie mieści. Gorzej jak przedszkole.
Newsy, komentarze
2017-03-26 21:16
~abcd
dziennikarze szumnie powiedziane nieuki i tyle co artykuł to klapa .
Newsy, komentarze
2017-03-26 21:11
~cu
gubią się gorzej jak dzieci....Pod wpływem emocji raczej nie piszą.....raczej pod wpływem środka...odurzającego
Newsy, komentarze
2017-03-26 20:42
~andrzej
Ten pan ma tam swoją firmę. To niech sam sfinansuje remont parkingu, tylko nie płatnego,bo tam przyjeżdżają chorzy do przychodni.To jest bezczelność żądać parkingu dla własnych interesów. Wstydzę się, że podpisałem panu poparcie.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-26 22:32
Kurtka ciążona cena 50 zł stan bdb
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:30
Wietrzenie garderoby. Wysokie trampki męskie OXIDE Tm, rozm. 44, mało używane. Zakupione w sieci OXIDE, której projektanci zajmują się tworzeniem garderoby i obuwia dla młodych mężczyzn. Może komuś się przydadzą. Cena 25 zł.
Kontakt:
665438838
2017-03-26 22:30
Koszulka ciążowa z motywem dzdziusia dziewczynki kupiona w sklepie dawanda.pl za cenę 71 zł moja cena to 25 zł rozm. L-XL jest śliczna mój kolor to róż pudrowy.
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za darmo dwa Eleganckie firmowe zakiety kremowy i rozowy w rozm.36/38 za kawę i czekoladę pisz lub dzwoń
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Śliczny Leżaczek bujaczek dla dziewczynki posiada dzwięki i wibracje dla dziecka do 18 kg. W starszym wieku funkcja fotelika. Nowy i nie składany pudełko otwierane w celu sprawdzenia paragon jako dowód zakupu cena 100zł polecam
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za kawę i czekoladę dwie bluzy szare firmy olika i sinsay w rozm. M/L zapraszam
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za kawę białe buty do komunii dla dziewczynki rozm.35 zapraszam stan bdb
Kontakt:
663985391
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1