Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: REMONT

Droga w Pomarzanach niczym ser szwajcarski

autor: ow | 2017-03-24 08:00 | 5 komentarzy

Mnóstwo dziur, brak rowów wodnych, zbyt mała szerokość - mieszkańcy Pomarzan (gm. Krośniewice) mogliby wymienić dużo więcej wad, jakie ich zdaniem posiada droga biegnąca wzdłuż wsi. Po latach bezskutecznego oczekiwania na remont szosy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i złożyli petycję do władz gminy. Podpisało się pod nią kilkadziesiąt osób.

Dziurawa droga w Pomarzanach ma swój początek zaraz przy zjeździe z obwodnicy (tuż obok stacji paliw) i ciągnie się przez kilka najbliższych kilometrów. Jej struktura przypomina powierzchnię księżyca - co chwila widać na niej mniejsze lub większe "kratery". Nietrudno się domyślić, że dla zmotoryzowanych to nie lada kłopot.

dalsza część newsa - rozwiń

Bałagan po budowie kanalizacji deszczowej w Skłótach

autor: ow | 2017-03-17 07:00 | 2 komentarze

Przeprowadzane pod koniec ubiegłego roku prace związane z budową odwodnienia i odprowadzaniem wody deszczowej miały ułatwić życie mieszkańcom Skłót (gm. Krośniewice). Niestety, stało się odwrotnie. Jak mówią lokatorzy okolicznych domów, pozostałości po robotach stały się dla nich prawdziwym utrapieniem.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: REMONT | SKŁÓTY

Powiatowe remonty dróg w drugim kwartale roku

autor: ag | 2017-03-13 07:00 | 16 komentarzy

Ten rok zapowiada się dość obficie, jeśli chodzi o remonty powiatowych dróg. Już w drugim kwartale ruszy szereg przetargów na remonty i modernizacje nawierzchni. Mieszkańcy jakich miejscowości doczekają się w tym roku poprawy warunków komunikacyjnych? 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: DROGI | POWIAT | REMONT

Wiosenne remonty w mieście

autor: ag | 2017-03-07 07:00 | 8 komentarzy

Marzec to dobry czas na wiosenne porządki. Również w naszym mieście możemy liczyć na uporządkowanie terenu i uzupełnienie ubytków na drogach. Powstaną także nowe chodniki oraz parkingi. Na ulicach już możemy dostrzec pierwsze prace drogowe. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: REMONT

Na Kochanowskiego praca wre

autor: toza | 2017-03-07 07:00 | 8 komentarzy

Trwa remont ulicy Kochanowskiego w Kutnie. Niedawno rozpoczął się drugi etap prac. Inwestycja, warta ponad 580 tys. zł., planowo ma zakończyć się do końca czerwca tego roku. Wykonawcą drugiego etapu prac jest firma MAWEX z Kutna.

dalsza część newsa - rozwiń

Jedna wyrwa mniej

autor: ag | 2017-03-03 12:56 | 9 komentarzy

Po 8 rano przy wjeździe na osiedle przy ul. Wojska Polskiego pojawili sie robotnicy firmy, która była odpowiedzialna za ubiegłoroczne prace remontowe w tym miejscu. Wypełniali oni ubytek w nawierzchni, o którym pisaliśmy w artykule Dziurawa pamiątka po remoncie. Cóż, jedna dziura w drodze mniej. 

Drogowcy remontują ulicę Północną

autor: ow | 2017-03-03 07:00 | 15 komentarzy

Kierowcy poruszający się ulicą Północną mogą odetchnąć z ulgą. Drogowcy naprawiają bowiem największe dziury, które utworzyły się na całej długości drogi. Pisaliśmy o nich tydzień temu na łamach naszego portalu.

- Najwyższa pora na łatanie dziur. Poruszam się ulicą Północną codziennie i uważam, że remont był niezbędny, chociażby dla poprawy bezpieczeństwa - stwierdził jeden ze zmotoryzowanych kutnian, pan Wojciech.

Drogowcy systematycznie usuwają dziury, które utworzyły się po sezonie zimowym. W pierwszej kolejności naprawiane są te, które stwarzają największe zagrożenie.

Na Północnej jak na Księżycu. Kierowcy domagają się szybkiej interwencji władz

autor: ow | 2017-02-22 11:30 | 22 komentarze

Panująca ostatnio odwilż ukazała stan kutnowskich dróg w pełnej okazałości. Dziury, nierówności i popękany asfalt - z tym muszą codziennie zmagać się kierowcy. Jednym z najgorszych miejsc jest ulica Północna, gdzie wyrwy w jezdni dosłownie przypominają księżycowe kratery.

- Remontu wymaga między innymi odcinek ulicy Północnej sąsiadujący z ulicą Kasztanową. Są tam naprawdę gigantyczne dziury. Stwarza to niebezpieczeństwo i naraża kierowców na uszkodzenie pojazdów. Urzędnicy powinni szybko zająć się tym tematem - powiedział nam jeden z mieszkańców Kutna.

Czy uda się w tym roku wyremontować Północną? Odpowiedź magistratu już niebawem.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: DROGA | REMONT

3 Maja zyska na wizerunku

autor: toza | 2017-02-17 07:00 | 10 komentarzy

O konieczności zadbania o ulicę 3 Maja mówiło i mówi się wiele. Mieszkańcy Kutna zauważają, że ulica w obecnym wyglądzie jest fatalną wizytówką miasta, zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się dworzec PKP. Podróżni, którzy wysiadają w Kutnie zastają więc obraz Kutna sprzed kilku dekad. Teraz wszystko ma się diametralnie zmienić.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: 3 MAJA | REMONT

Szkoła Muzyczna przeprowadzi się na ul. Konduktorską

autor: ag | 2017-02-14 15:17 | 14 komentarzy

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie ma niebawem przejść generalny remont. Władze miasta zapowiedziały, że postarają sie pomóc w znalezieniu tymczasowej siedziby dla szkoły. Teraz nadarza sie ku temu okazja.

dalsza część newsa - rozwiń

Wyremontują ul. Królowej Jadwigi

autor: ag | 2017-02-14 07:00 | 5 komentarzy

Niewielkimi krokami, ale sukcesywanie remontowana jest wschodnia część Kutna. Tym razem przyszedł czas na III etap remontu ul. Królowej Jadwigi. Ulica ta doczekała się przebudowy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczną się na dniach, mieszkańcy będą więc musieli liczyć się z niewielkimi utrudnieniami w ruchu.

dalsza część newsa - rozwiń

Drzewa niezgody na Wybickiego

autor: ag | 2017-02-13 12:13 | 12 komentarzy

Powstanie nowych parkingów na kutnowskich osiedlach zawsze ma dwie strony medalu, a co za tym idzie - zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi są zadowoleni z nowych parkingów, możliwości bliższego zaparkowania samochodu, ważne są tu też kwestie bezpieczeństwa, gdyz mogą "mieć oko" na swój pojazd. Ci drudzy, przeciwnicy betonowych pustyni w mieście, nie ukrywają swojego niezadowolenia.

dalsza część newsa - rozwiń

Będzie remont linii kolejowej do Torunia

autor: ksz | 2017-02-11 17:53 | 8 komentarzy

Dobra wiadomość dla podróżujących pociągami. Linia kolejowa pomiędzy Kutnem a Toruniem zostanie zmodernizowana. Zgodnie z ogłoszonym przez PKP PLK S.A. przetargiem wymienione zostaną tory, wyremontowane dziewięć obiektów inżynieryjnych, przebudowana sieć trakcyjna na szlaku Kaliska Kujawskie - Czerniewice oraz zmodernizowane perony na stacji Kaliska Kujawskie i przystanku osobowym Wiktorowo. Na odcinku Kutno – Włocławek oraz Nieszawa Waganiec – Aleksandrów Kujawski zostaną wymienione urządzenia, które zapewnią płynniejszy przejazd pociągów oraz większą przepustowość linii kolejowej.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KOLEJ | PKP | REMONT

Niebawem remont drugiej części ul. Kochanowskiego

autor: ag | 2017-02-08 15:13 | 16 komentarzy

Uciążliwe "kocie łby" znikną raz na zawsze z ul. Kochanowskiego. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na remont jej drugiej części - od ul. 1 Maja do ul. Sienkiewicza wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Budowane "MAWEX". 

dalsza część newsa - rozwiń

Na Wojska Polskiego wciąż trwają prace

autor: toza | 2017-01-04 12:40 | 10 komentarzy

Wydaje się, że remont na ul. Wojska Polskiego wpisał się już na stale w krajobraz naszego miasta. Robotnicy nadal pracują, a wjazd od ul. Staszica jest zamknięty. Wiąże się to z oczywistymi utrudnieniami dla mieszkańców, którzy są wyraźnie zmęczeni wciąż trwającym remontem.

dalsza część newsa - rozwiń

Kiedy skończy się remont przychodni na Mickiewicza?

autor: ow | 2017-01-04 12:15 | 17 komentarzy

Od ponad roku trwa gruntowna modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 5, w którym mieści się przychodnia Eskulap. Na czas trwania prac gabinety lekarskie, rejestrację i poczekalnię przeniesiono do wybudowanych obok baraków. Wstępnie przewidywano, że remont potrwa do września ubiegłego roku, jednak do tej pory nie został zakończony. Kiedy Eskulap zacznie funkcjonować w swojej stałej siedzibie? 

dalsza część newsa - rozwiń

[WIDEO] Niekończący się remont przy ul. Wojska Polskiego

autor: ag/toza | 2016-12-15 07:00 | 4 komentarze

Wygląda na to, że przedłużający się remont w centrum Kutna dobiega wreszcie końca. Wjazd na ulicę Wojska Polskiego od strony ul. Barlickiego, zgodnie z zapowiedziami UM, został uruchomiony na początku tego tygodnia. Wciąż trwają prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych oraz kończona jest budowa parkingów. Jak informowało nas w zeszłym tygodniu biuro prasowe UM, remont Wojska Polskiego zakończy się 23 grudnia.

dalsza część newsa - rozwiń

Remont wciąż budzi kontrowersje. "Kiedy prace wreszcie się zakończą?"

autor: toza | 2016-12-08 09:00 | 23 komentarze

Koniec listopada – to miał ostateczny termin zakończenia remontu ulicy Wojska Polskiego. Mimo to prace trwają nadal, a zaniepokojeni tym faktem mieszkańcy pytają, kiedy utrudnienia przestaną być dla nich codziennym utrapieniem.

- Zajmijcie się proszę przedłużającym się remontem ul. Wojska Polskiego. Trwa już 9 miesięcy. Zarwaną drogę w Japonii naprawiano 7 dni, a u nas układają kostkę w błocie – pisze do nas jeden z mieszkańców Wojska Polskiego.

Jak się okazuje, zakończenie remontu będzie dla mieszkańców nie tylko zakończeniem ich gehenny, ale także niecodziennym prezentem świątecznym.

dalsza część newsa - rozwiń

Na Kochanowskiego prace idą pełną parą

autor: toza | 2016-11-16 13:40 | 6 komentarzy

Trwa remont ulicy Kochanowskiego i związane z nim utrudnienia w ruchu na kutnowskiej „Wenecji”. Prace obejmują wymianę nawierzchni oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej. Jak mówią robotnicy, najgorszy element remontu związany z zerwaniem starej kostki mają już za sobą. Planuje się, by ulica została oddana do dyspozycji kierowców w ciągu ok. miesiąca.

dalsza część newsa - rozwiń

Remont Wojska Polskiego do końca listopada

autor: toza | 2016-09-28 07:00 | 7 komentarzy

Do końca listopada a nie jak wcześniej zakładano do końca września ma potrwać remont ul. Wojska Polskiego. Skąd ten poślizg?

O sprawie pisaliśmy tutaj. Jak wówczas informowaliśmy remont tej ulicy jest wyjątkowo skomplikowany z uwagi na na fakt, że Wojska Polskiego posiada trzy wjazdy z ul. Barlickiego oraz szereg dróg wewnętrznych. Na tym jednak nie koniec. Natrafiono bowiem na nieużytkowaną podziemną komorę, która okazała się dawnym składem węgla. W planach zajmowała mniejszą powierzchnię niż w rzeczywistości. Konieczny był więc nowy projekt przebudowy ulicy wzdłuż bloku Wojska Polskiego 10a.

tagi: REMONT

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Bartosz Nowak 504-308-854

Niedziela:Bartosz Nowak 504-308-854

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 15:00Kutnowski Dom KulturyBrak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:30
~oo
Dziennikarzyny z kci nie pierwszy raz wykazuja sie brakiem wiedzy i kultury dziennikarskiej. Ale co myslec o entuzjastach matolow z onr. Jedno szambo.
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:29
~bvb
Pewnie pisała to ta garbata ?????
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:10
Nie dziwcie się dziennikarzowi. bo to były absolwent szkoły Tadeusza Rydzyka z Torunia.
Newsy, komentarze
2017-03-26 22:05
~zdegustowany
Pomijajac te kaszewy, pomijając te zdjęcie (dobrze że nie metra), to piszecie takie głupoty, że sie w pale nie mieści. Gorzej jak przedszkole.
Newsy, komentarze
2017-03-26 21:16
~abcd
dziennikarze szumnie powiedziane nieuki i tyle co artykuł to klapa .
Newsy, komentarze
2017-03-26 21:11
~cu
gubią się gorzej jak dzieci....Pod wpływem emocji raczej nie piszą.....raczej pod wpływem środka...odurzającego
Newsy, komentarze
2017-03-26 20:42
~andrzej
Ten pan ma tam swoją firmę. To niech sam sfinansuje remont parkingu, tylko nie płatnego,bo tam przyjeżdżają chorzy do przychodni.To jest bezczelność żądać parkingu dla własnych interesów. Wstydzę się, że podpisałem panu poparcie.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-26 22:32
Kurtka ciążona cena 50 zł stan bdb
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:30
Wietrzenie garderoby. Wysokie trampki męskie OXIDE Tm, rozm. 44, mało używane. Zakupione w sieci OXIDE, której projektanci zajmują się tworzeniem garderoby i obuwia dla młodych mężczyzn. Może komuś się przydadzą. Cena 25 zł.
Kontakt:
665438838
2017-03-26 22:30
Koszulka ciążowa z motywem dzdziusia dziewczynki kupiona w sklepie dawanda.pl za cenę 71 zł moja cena to 25 zł rozm. L-XL jest śliczna mój kolor to róż pudrowy.
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za darmo dwa Eleganckie firmowe zakiety kremowy i rozowy w rozm.36/38 za kawę i czekoladę pisz lub dzwoń
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Śliczny Leżaczek bujaczek dla dziewczynki posiada dzwięki i wibracje dla dziecka do 18 kg. W starszym wieku funkcja fotelika. Nowy i nie składany pudełko otwierane w celu sprawdzenia paragon jako dowód zakupu cena 100zł polecam
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za kawę i czekoladę dwie bluzy szare firmy olika i sinsay w rozm. M/L zapraszam
Kontakt:
663985391
2017-03-26 22:29
Oddam za kawę białe buty do komunii dla dziewczynki rozm.35 zapraszam stan bdb
Kontakt:
663985391
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1