Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: SPORT

Kutnowskie koszykarki w wojewódzkim finale

autor: am/Tomasz Pasiński | 2017-03-17 08:17 | 0 komentarzy

Wczoraj w Skierniewicach rozegrany został Półfinał Wojewódzki w Mini Koszykówce Dziewcząt. 

W turnieju wzięło udział pięć szkół podstawowych: SP 9 Kutno, SP Biała Rawska, SP Bolimów, SP 1 Łowicz i SP 8 Skierniewice. 

Wyniki poszczególnych spotkań: 
1. SP Bolimów – SP Biała Rawska 19:7
2. SP 9 Kutno – SP 1 Łowicz  56:15
3. SP 8 Skierniewice   -  SP  Bolimów  28:16
4. Mecz o 3 miejsce:  SP 1 Łowicz – SP  Bolimów  32:28
5. Finał:  SP 9 Kutno – SP 8  Skierniewice  63:12        

dalsza część newsa - rozwiń

Żaki KKS Pro-Basket Kutno drudzy w województwie

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-15 12:04 | 0 komentarzy

W miniony weekend odbył się w Kutnie turniej finałowy Wojewódzkiej Ligi Żaków. Wzięły w nim udział 4 najlepsze zespoły z naszego okręgu; ŁKS SG Łódź, KKS Pro-Basket Kutno, SKS Start Łódź i AZS PWSZ Skierniewice.

Drużyna żaków KKS Pro-Basket Kutno zajęła 2 miejsce w lidze i o awans do finału zmierzyła się z drużyną Startu Łódź (3 miejsce w lidze). Spotkanie zakończyło się zwycięstwem kutnowskich koszykarzy 51:39 i dzięki temu drużyna zameldowała się w finale.

dalsza część newsa - rozwiń

Porażka kadetek KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno w Ujeździe

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-13 14:30 | 0 komentarzy

W ostatnim meczu w lidze kadetek, koszykarki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno przegrały w Ujeździe z UKS ORLIK 76:63. Był  to dobry mecz w wykonaniu kutnowskich koszykarek.

Od pierwszych minut do końca spotkania mecz był wyrównany i obie drużyny walczyły o zwycięstwo. Dopiero w połowie czwartej kwarty, starsze i bardziej doświadczone zawodniczki ORLIKA Ujazd wywalczyły bezpieczną przewagę i zakończyły mecz zwycięstwem.

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki wygrywają z ŁKS SMS Łódź

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-13 14:26 | 0 komentarzy

W dniu wczorajszym  drużyna KKS Pro-Basket Kutno w ramach rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Młodziczek odniosła wysokie zwycięstwo, pokonując w Łodzi drużynę ŁKS SMS  106:44 (11:27,7:20,10:22,16:37).

Od początku  spotkania dominowały kutnianki, mocną obroną nie pozwoliły przeciwnikowi wyjść ze swojej połowy. Bardzo dobra gra na tablicach, celne rzuty z półdystansu i dobrze wyprowadzony szybki atak pozwoliły osiągnąć wysoką przewagę i kontrolować wynik meczu do samego końca.

dalsza część newsa - rozwiń

Sportowy Dzień Kobiet w "Trójce"

autor: am/Renata Staniszewska | 2017-03-13 13:06 | 1 komentarz

8 marca odbył się w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Dnia Kobiet. Turniej został zorganizowany dla dziewcząt klas drugich i trzecich kutnowskich gimnazjów.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
W klasach II:
I miejsce – dziewczęta z Gimnazjum nr 2
II miejsce  - dziewczęta z Gimnazjum nr 1
III miejsce  - dziewczęta z Gimnazjum nr 3

W klasach III:
I miejsce - dziewczęta z Gimnazjum nr 2
II miejsce  - dziewczęta z Gimnazjum nr 3

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SIATKÓWKA | SPORT

Judocy podbili Bydgoszcz

autor: am/info & fot. Maciej Kisieliński/ Krzysztof Kołaczyński | 2017-03-13 10:20 | 6 komentarzy

Po zimowej przerwie, mocnym akcentem otworzyli nowy sezon judocy Uczniowskiego Klubu Sportowego "IPPON" MDK Kutno. W Zespole Szkół nr 9 przy ul. Cichej, rozegrano III Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy Dzieci i Młodzików w Judo.

Walki toczyły się non stop przez 9 godzin (od 11:30 do 20:30) na pięciu matach, gdyż w zmaganiach wzięła udział rekordowa liczba uczestników (ponad 500), z następujących ośrodków: Braniewa, Olsztyna, Redy, Żukowa, Gdańska, Żnina, Grudziądza, Szubina, Elbląga, Poznania, Torunia, Włocławka, Piaseczna, Lipna, Koszalina, Gorzowa Wlkp., Kwidzyna, Warszawy, Gdyni, Kutna, Bydgoszczy i bardzo silna ekipa z Rosji.

dalsza część newsa - rozwiń
zdjęcia czytelników - rozwiń (3)
tagi: JUDO | SPORT

Wyrównana walka KS-U z Ostrovią

autor: am/Dominik Tomczak | 2017-03-13 09:43 | 0 komentarzy

Za drużyną KS II Kutno trzeci sparing w odstępie 7 dni.  Tym razem w meczu z wiceliderem rozgrywek łódzkiej A-klasy, Ostrovia Ostrowy padł wynik 2-2.

Mecz dużo lepiej zaczęli młodzi kutnianie. Dłużej utrzymywali się przy piłce, starali się rozgrywać atak pozycyjny. Lecz zważywszy, na założenia taktyczne rywala początkowo gra toczyła się w okolicy 30 metra od bramki rywala. Mimo, że przeciwnik był z wyższej ligi, przyjął taktykę strikte defensywną i szukał swoich okazji jedynie w kontratakach.

dalsza część newsa - rozwiń

Półmaraton ulicami Kutna?

autor: toza | 2017-03-13 07:00 | 22 komentarze

Jedni są zdecydowania na „tak”, inni obawiają się sparaliżowania ruchu na kutnowskich ulicach. Niedawno radny powiatowy, Bartosz Serenda zaproponował, by w Kutnie zorganizować półmaraton. Opinie na temat zorganizowania tak dużej imprezy w naszym mieście są mocno podzielone.

dalsza część newsa - rozwiń

KS II Kutno rozgromił Pelikana Łowicz

autor: am/Dominik Tomczak | 2017-03-08 11:45 | 0 komentarzy

Minął drugi sparing KS-u. Tym razem podopieczni Dominika Tomczaka rozegrali mecz z Juniorami Pelikana Łowicz. Rywal występuje w I lidze wojewódzkiej, gdzie rundę jesienną zakończył na 6 miejscu gromadząc w 14 spotkaniach 15 punktów. Z ciekawszych wyników to miedzy innymi wygrana 2:0 z Ceramiką Opoczno (3 miejsce), czy remis 1:1 z Widzewem Łódź (2 miejsce).

Mecz od pierwszego do ostatniego gwizdka był rozgrywany pod dyktando młodych kutnian. Mądra gra, po przez utrzymywanie się przy piłce oraz duża ilość prostopadłych podań sprawiała, że młodzi Łowiczanie często popełniali błędy w defensywie. Dzięki temu KS II Kutno stworzył sobie sporo sytuacji bramkowych. Rywale czasami  próbowali się odgryźć kontratakami, ale niebezpieczeństwo zostało zawsze szybko zażegnane.

Już po kwadransie powinno być co najmniej 3-0 dla kutnowskich rezerw. Sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystali Piotr Kierus, Adrian Sobczak oraz Adrian Krzymieniewski.

dalsza część newsa - rozwiń

SL Salos Róża Kutno 2004/05 mistrzami w futsalu

autor: am/Robert Marzec | 2017-03-08 08:50 | 6 komentarzy

Po wygranych eliminacjach, które odbyły się 4 lutego w Ostródzie drużyna SL Salos Róża Kutno 2004/05 w dniach 5- 8 marzec udała się na finał XXI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu, które odbywały się w Żerkowie koło Jarocina.

Po dwudniowych zaciętych piłkarskich zmaganiach drużyna SL Salos Róża Kutno 2004/05 zdobyła złoty medal a tym samym została Mistrzem Polski Salos 2017 w futsalu.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: FUTSAL | SPORT

Zwycięstwo na zakończenie rozgrywek 2 Ligi Męskiej

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-07 14:08 | 0 komentarzy

Udanie zakończyli rozgrywki w 2 Lidze koszykarze KKS Pro-Basket Kutno, wygrywając ostatni mecz sezonu z drużyną KS Shmoolky Warszawa 72:61.

Mimo przyjazdu w 6 zawodników, drużyna ze stolicy nie poddała się i sprawiła wiele problemów podopiecznym trenera Krzysztofa Szablowskiego i Tomasza Skowrona, którzy do końca spotkania nie mogli być pewni zwycięstwa. Pod koniec meczu widać było spore zmęczenie wśród gości, co wykorzystali kutnowscy koszykarze odnosząc ósme zwycięstwo w sezonie.

dalsza część newsa - rozwiń

Żaki KKS Pro-Basket Kutno nadal bez przegranej

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-07 14:07 | 0 komentarzy

Osiem zwycięstw z rzędu zanotowali do tej pory Żaki KKS Pro-Basket Kutno , którzy w miniony weekend rozegrali kolejny turniej w Kutnie. Tym razem prócz zespołu kutnowskiego w turnieju udział wzięły drużyny z Głowna i Skierniewic. Podopieczni trenera Tomasza Skowrona odnieśli dwa zwycięstwa pokonując wysoko swoich przeciwników. 19 i 22 punkty w meczach zaaplikował swoim rywalom podkoszowy Gołofit Michał.

Drużyna rozegra jeszcze ważne spotkanie z zespołem ŁKS Szkoła Gortata o pierwsze miejsce w tabeli. Finał rozgrywek zaplanowany jest na najbliższa niedzielę, organizatorem finału będzie drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym.

dalsza część newsa - rozwiń

Kutnianki zdeklasowały zawodniczki z Łowicza

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-07 14:06 | 0 komentarzy

W dniu 5 marca drużyna młodziczek KKS Pro-Basket Kutno odniosła wysokie zwycięstwo, pokonując drużynę z Łowicza 119:27 (5:30,5:31,12:33, 5:25).

Od początku spotkania dominowały kutnianki, nie pozwoliły przeciwnikowi wyjść ze swojej połowy. Poziom umiejętności kutnianek znacznie przewyższał poziom ich rywalek.

dalsza część newsa - rozwiń

Zawodniczki MKS Stal BIS Kutno na zgrupowaniu reprezentacji Polski

autor: am/Marcin Durka | 2017-03-07 13:09 | 0 komentarzy

W dniach 3-5 marca w hali Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  odbyła się konsultacja szkoleniowa reprezentacji Polski juniorek młodszych w softballu.

W dwudziestoosobowym składzie kadry znalazło się 9 zawodniczek kutnowskiego klubu. Drużyna przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Europy juniorek młodszych. Turniej rozegrany zostanie w czeskiej Ostrawie pomiędzy 10 a 15 lipca. Przeciwnikami w grupie będą dziewczyny z Ukrainy i Rosji.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SOFTBALL | SPORT

Zakończenie rozgrywek kutnowskiej halówki

autor: toza | 2017-03-06 15:42 | 7 komentarzy

Wczoraj oficjalnie zakończono rozgrywki KAHLPN w sezonie 2016/2017. W ramach finału rozgrywek rozegrano turniej, w którym wstartowali mistrzowie I i II ligi oraz reprezentacje złożone z najlepszych ligowych graczy.

Potem wręczono nagrody najlepszym zawodnikom i drużynom minionego sezonu. Medale i pamiątkowe statuetki wręczyli wiceprezydent, Zbigniew Wdowiak, zastępca dyrektora MOSiR Jarosław Zielak, dyrektor SP nr 1, Jarosław Koszański oraz kierownicy lig - Zbigniew Baran i Mirosław Krzymiński.

Hurt-Pap-Egolit - FC Wieszczyce 1:3
Reprezentacja I Ligi - Reprezentacja II Ligi 4:1
Hurt-Pap-Egolit - Reprezentacja II Ligi 2:1
Reprezentacja II Ligi - FC Wieszczyce 2:1
Hurt-Pap-Egolit - Reprezentacja I Ligi 2:0
FC Wieszczyce - Reprezentacja II Ligi 1:0

Tabela mini turnieju:

1. Reprezentacja I Ligi     6      6:4
2. FC Wieszczyce            6      5:3
3. Hurt-Pap-Egolit            6      5:4
4. Reprezentacja II Ligi    0      2:7

dalsza część newsa - rozwiń

Zwycięstwo kadetek KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-06 15:06 | 0 komentarzy

W sobotę w hali szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie kadetki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno pokonały drużynę SMS ŁKS Łódź  80 : 36. W pierwszych dwóch  kwartach niewielką przewagę miała kutnowska drużyna.

Po przerwie, gospodynie zagrały bardzo agresywnie w obronie. Przeciwniczki zaczęły się gubić. Udało się wywalczyć kilka przechwytów, które kończyły się łatwymi punktami. Do końca meczu zespół KKS PRO-BASKET SIRMAX grał swobodnie powiększając przewagę. Najwięcej punktów w zespole prowadzonym przez trenera Adama Pawłowskiego zdobyła Myszkowska Julia - 22.

dalsza część newsa - rozwiń

Wysoka wygrana Kadetów KKS Pro-Basket Kutno

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-06 15:04 | 1 komentarz

Bardzo wysokie i cenne zwycięstwo odnieśli w miniony weekend Kadeci KKS Pro-Basket Kutno wygrywając we własnej hali z zespołem PKK 99 Pabianice 88:27 (25:6, 29:6, 13:12, 21:3).

Podopieczni trenera Mateusza Wasielewskiego od początku narzucili swoje tempo gry, pozwalając swoim rywalom tylko w trzeciej kwarcie na podwójną zdobycz punktową. 28 punktów w spotkaniu uzbierał Lewandowski Artur.

dalsza część newsa - rozwiń

Młodzicy KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno przegrywają w Sieradzu

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-06 15:03 | 0 komentarzy

Po dwóch zwycięstwach z rzędu gorycz porażki przełknąć musieli Młodzicy KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno, którzy po zaciętej walce przegrali w Sieradzu 57:52 (6:18, 18:16, 13:11, 20:7).

Gospodarzom udało się odrobić straty dopiero w ostatniej kwarcie spotkania i ostatecznie pokonać drużynę prowadzoną przez trenera Sławomira Rybarczyka. Najwięcej punktów w drużynie kutnowskiej rzucił Wojtczak Jakub – 15 oczek. Zespół zajmuje 3 miejsce w tabeli.

dalsza część newsa - rozwiń

Wysoka wygrana Juniorów KKS Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-02 14:40 | 0 komentarzy

W tygodniu swój przełożony ligowy mecz rozegrali Juniorzy KKS Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno. Przeciwnikiem podopiecznych trenera Tomasza Skowrona był zespół MKS Ósemki Skierniewice.

Mecz zakończył się bardzo wysoka wygraną kutnowskich juniorów 146:46. Gospodarze zaaplikowali swoim rywalom aż 20 rzutów za trzy punkty. 9 celnych rzutów zza łuku zapisał na swoim koncie Jakub Łukasiewicz (44 punkty). Po 5 celnych trójek rzucili w meczu Haczyk Marcel oraz Wiercioch Maciej. Zespół z bilansem 9-3 zajmuje 3 miejsce w tabeli.

dalsza część newsa - rozwiń

Młodziczki KKS Pro-Basket Kutno na konsultacji selekcyjnej

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-02 14:31 | 0 komentarzy

KKS Pro-Basket Kutno informuje, że 7 zawodniczek zostało powołanych na konsultację selekcyjną młodziczek.

Trener Kadry Młodziczek Województwa Łódzkiego - Izabela Maj - podała listę zawodniczek z roczników 2004 i młodszych, które wezmą udział w konsultacji szkoleniowej.

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-24 05:19
~zorientowana77
~ciekawy pisze:
~zorientowana77 pisze:
dariusz1975 pisze:
A mnie tam wcale nie żal banderowców,wręcz przeciwnie
Jak malutki ukończysz (jeśli Ci się uda) gimnazjum to dowiesz się że tak jak nie każdy niemiec to hitlerowiec był tak samo nie każdy ukrainiec był banderowcem, placy też byli i dobrzy i źli, chowali jedni żydów inni wydawali.
~zorientowana77 pisze:
dariusz1975 pisze:
A mnie tam wcale nie żal banderowców,wręcz przeciwnie
Zorientowana masz i nie masz racji...jezeli doczytasz do końca opisy 362 tortur jakie stosowali banderowcy(z góty gratuluję,jezeli wytrzymasz)wobec Polaków tylko dlatego,że byli Polakami i jezeli znajdziesz podobne opisy dotyczace postepowania Polaków wobec Ukraińcow to Twoja racja będzie pełniejsza...a oto parę przykladów(z tych 362): Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha. Obrzynanie warg. Obcinanie języka. Pieczenie żywcem w piecu chlebowym. życzę nieprzyjemnej lektury
Robili to BANDEROWCY a nie UKRAIŃCY dlaczego ludzie mają takie braki w wiedzy historycznej. To że Saddam Husajn był złym człowiekiem i wiele osób z jego aparatu bezpieczeństwa oznacza że każdy irakijczyk to morderca? Proszę To co działo się 100 lat temu ma być miarą oceniania dzieci które przyjechały tutaj studiować i zostały oszukane przez POLAKA?
Newsy, komentarze
2017-03-24 00:56
~storczyk
do lukrecji: ot co
Newsy, komentarze
2017-03-23 23:26
~ciekawy
~zorientowana77 pisze:
dariusz1975 pisze:
A mnie tam wcale nie żal banderowców,wręcz przeciwnie
Jak malutki ukończysz (jeśli Ci się uda) gimnazjum to dowiesz się że tak jak nie każdy niemiec to hitlerowiec był tak samo nie każdy ukrainiec był banderowcem, placy też byli i dobrzy i źli, chowali jedni żydów inni wydawali.
~zorientowana77 pisze:
dariusz1975 pisze:
A mnie tam wcale nie żal banderowców,wręcz przeciwnie
Zorientowana masz i nie masz racji...jezeli doczytasz do końca opisy 362 tortur jakie stosowali banderowcy(z góty gratuluję,jezeli wytrzymasz)wobec Polaków tylko dlatego,że byli Polakami i jezeli znajdziesz podobne opisy dotyczace postepowania Polaków wobec Ukraińcow to Twoja racja będzie pełniejsza...a oto parę przykladów(z tych 362): Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha. Obrzynanie warg. Obcinanie języka. Pieczenie żywcem w piecu chlebowym. życzę nieprzyjemnej lektury
Newsy, komentarze
2017-03-23 23:25
~R t s
I co z tego miał 42g i wyszedł wiadomo że wali z dupy jak poł kutnowskich gangsterow kiedys za posiadanie mialo sie sanki a teraz 42g i wychodz ha ha smiech na sali
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:45
~kutnowianin
polityczna a nie Gazeta dla mieszkańców kutna boją się góry co redaktorzy na to jak coś na prezydenta to trzeba ukryć lub zdjąć z afisza
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:38
~łł
kasa w błoto
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:23
~lukrecja
żebym zdrowym być to trzeba takie szkoły omijać i to łukiem szerokim
REKLAMA GOOGLE
2017-03-24 07:02
BLACHODACHÓWKA, TRAPEZ , PAPA TERMOZGRZEWALNA, RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY WŁASNEJ LUB POWIERZONEJ ORAZ INNE AKCESORIA DACHOWE…NISKIE CENY…. SZYBKI TERMIN REALIZACJI… KUTNO , UL TORUŃSKA 7, NAPRZECIWKO POSTERUNKU POLICJI
Kontakt:
695 504 984
2017-03-24 06:54
Sprzedam bób BIZON cena 6,50zł za kg. Poniżej zdjęcie tego rocznego wschodu Polecam
Kontakt:
694-471-307
2017-03-24 06:49
Sprzedam drewno kominkowe i opałowe różne gatunki dębina, czeremcha, akacja ,jesion brzoza, sosna, olcha.Drewno rozpałkowe, ;sosnę,brzozę,drwno do wędzenia czereśnia i gruszka. Więcej informacji pod numerem telefonu 783608695. Możliwość transportu..
Kontakt:
783608695
2017-03-24 06:45
Sprzedam długi skórzany płaszcz damski z odpinanym kołnierzem w idealnym stanie rozmiar 52 założony dosłownie z pięć razy do kościoła okazyjna cena bo ja już z niego nie skorzystam ponieważ dość mocno schudłam i jest na mnie za tęgi jest możliwość wysyłki cena 200 zł POLECAM BO NA PRAWDĘ WARTO
Kontakt:
502942327
2017-03-24 06:45
Witam sprzedam sprawną w bardzo dobrym stanie tubę która daje bardzo mocny i czysty dzwięk więcej informacji udzielę telefonicznie POLECAM
Kontakt:
785132754
2017-03-24 06:28
WYPADKI W ROLNICTWIE !
O odszkodowanie za wypadki podczas pracy w rolnictwie należy ubiegać się zawsze , jeśli do wypadku nie doszło z Twojej winy .
Odszkodowanie wypłacane jest z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników , często są to bardzo wysokie kwoty.
Miałeś wypadek podczas pracy w rolnictwie ? Pracowałeś odpłatnie lub w ramach pomocy sąsiedzzkiej ? Doznałeś obrażeń ciała?
ULEGŁO ZNISZCZENIU TWOJE MIENIE ( NIERUCHOMOŚCI , PLONY ) ?
Walcz o należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie .
Kontakt:
798201032
2017-03-24 06:21
Sprzedam 4 rolki NOWEJ ocynkowanej siatki ogrodzeniowej. W rolce jest 10mb, wysokość 180cm, drut 3mm ,oczko 6#6cm . Cena za rolkę 120zl . Nr tel 665-750-118
Kontakt:
665-750-118
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1