Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.87.65.140
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2017-02-10 08:35:09 postów: 31 wyświetleń: 3830
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-02-13 14:13
Kilka lat temu też były protesty rodziców (sprawa dotyczyła przeniesienia gimnazjum ze Szczytu do Oporowa), dziś już nie protestują, bo ich dzieci skończyły szkołę. Mają inne sprawy na głowie.
Co się tyczy pensji nauczycieli, koszty są podobne. Cała rzecz jest w małej ilości dzieci, na które przychodzi subwencja. Jeśli szkoły wychodziły by na zero lub dofinansowanie gminy było by nieznaczne, to nikt szkoły by nie zamykał.

A co się tyczy rodziców. Wiem że każdy chce jak najlepiej. Jednak czasem emocje biorą górę nad rozsądkiem. Przeniesienie dzieci do innej szkoły leży w gestii rodziców. Czy będzie to Oporów, Bedlno czy inna szkoła jest już sprawą rodziców, jednak należy brać pod uwagę zdanie dzieciaków.

Co do nauczycieli. Przykro jest po kilkunastu latach tracić miejsce pracy, jednak czasem koniec jednego jest początkiem drugiego. Sam byłem w sytuacji zasuwania na dwóch etatach (chociaż to za dużo powiedziane) nie było wesoło ale później było lepiej.

A teraz trochę goryczy.

Nie podoba mi się to, że mówi się jaką to traumę przejdą dzieci którym likwiduje się szkołę. (Gdzie w tym wszystkim są rodzice i nauczyciele) Powinno się rozmawiać z dziećmi i tłumaczyć, że zmiana szkoły nie jest niczym złym. Tym bardziej, że niedługo rozpoczną edukację w szkole średniej.

Nie podoba mi się również organizowanie spotkań z Kuratorem Oświaty na które nie jest zapraszany przedstawiciel Gminy.

A Dyrektor Szkoły w Szczycie, który powinien łagodzić spory a nie je podgrzewać, powinien zastanowić się jaki był faktyczny powód udziału w konkursie na dyrektora szkoły w Oporowie jak również rezygnacji.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-02-12 15:51
Do rolnik skoro corka przychodzi "do domu i opowiada" to musi miec informacje z pierwszej reki.Takie glupoty musza byc "pewne". Spojrz sie na swoj poziom i kulture oczerniasz ludzi byles, widziales, slyszales?
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2017-02-12 09:39
wójt i radni mogli sobie obniżyć pensje na pewno była by oszczędność większa niż zwolnienie tamtych ludzi
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2017-02-11 23:29
Niedawno czytałam,że ZNP i jakieś inne organizacje protestują przeciwko nowej reformie oświatowej. A tu proszę: jakiś pan wójt zamyka szkołę w Szczycie i ...nic. Żadnych protestów tych państwa.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-02-11 22:25
Ludzie dajcie w końcu spokój szkole w Szczycie. Sama kiedyś zdecydowałam sie zapisać dziecko do szkoły innej, a mogłam do Szczytu. Jednak ciągła niepewność wokół tej Szkoły, zaważyła na tym ze moje dzieci skończyły edukacje gdzie indziej. Szkoda ze przez dzialania władz traci cala Gmina, gdyż byłoby dużo więcej dzieci gdyby nie było tej całej propagandy wokol likwidacji placówki(już od dawna). Wiele słyszałam dobrego o tej szkole- (z poza Gminy Oporow- szkoda tylko ze Wasza władza nie widzi u Was pozytywow). Jeśli chodzi o nauczycieli- cóż nigdzie nie ma ideałów ale to Oni wychowują , edukuja Nasze dzieci i należałoby Im za to popodziękować a nie bezustannie krytykować ile to oni zarabiają! Kończyli studia? Kończyli - jeśli wobec tu niektórych to taki rarytas to tez niech idą na studia i wychowuja Nasze pociechy.Brawo rodzice wspieram Was, trzeba dużej odwagi i chęci aby walczyć o tak ważna rzecz jaka jest szkola. Gratuluję Wam wytrwałości i trzymamy kciuki- z przyjaciółmi - aby sprawiedliwość i prawda zatryumfowała. Pozdrawiamy Was
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-2
2017-02-11 21:35
Głupotą było zbudowanie tak dużej szkoły w Szczycie na krańcu gminy. Nauczyciele kosztują podobnie w Sczycie , czy w Oporowie. Dzieci jest 90 w Szczycie a w Oporowie 180. Tak wygląda porównanie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-02-11 21:32
do obywatela - czytaj uważnie - córka nie przychodzi ze szkoły.
"córka przychodzi do domu" a to jest różnica. Nie zniżając się do twego poziomu - pozdrawiam
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
5
2017-02-11 20:47
szkoła w Szczycie zastała wybudowana pierwsza niż w Oporowie, po co było zaciągać kredyty i zadłużać gminę budując drugą szkołę w Oporowie?Wiadomo było iż z roku na rok dzieci będzie mniej... przecież w zupełności szkoła w Szczycie pomieściła by wszystkie dzieci z całej gminy. Ale nie "bambry" z Oporowa do tego nie mogły dopuścić, że we wsi z siedzibą gminy nie będzie szkoły... ponadto szkoła w Szczycie powstała z rąk rodziców którzy pracowali w czynie społecznym, a nie tak jak budowa szkoły w Oporowie na której nie jeden zarobił ciężkie pieniądze. dlaczego wtedy nikt nie zareagował? I nie piszcie głupot kto ile zarabia, bo na pewno pracownicy placówki w Szczycie nie pobierają takich pensji jak w Oporowie?
dlaczego wójt nie zacznie robić porządku w swoim urzędzie z pracownikami? Po co tam się nie pójdzie to wszyscy są oburzeni,że cokolwiek muszą zrobić.I co pobierają kaskę za picie kawy... ? i na to są pieniądze? najpierw niech zaczną od góry szukać oszczędności...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-02-11 09:29
Te wszystkie wpisy przeciwko szkole i dzieciom - tragedia!!! Tylko prosić o pomstę do Nieba. Ci którzy byli zaangażowani w walkę za czy przeciw wiedza, jakie koszty przynosi Gimnazjum w Szczycie.Zgodnie z pismem(otrzymanymwłaśnie z UG) to koszty generowalo Gimnazjum w Oporowie, zaś z Gimnazjum w Szczycie jeszcze zostawalo, a to w większości zasługa nauczycieli, którzy są tansi w utrzymaniu niż kadra z Oporowa. Do osoby, która twierdzi , ze w Szczycie kształci się pracowników do Pini- gdzie ty się ksztalciles ze masz takie wąskie horyzonty? Wstyd! Żadna praca nie hańbi.A tak przy okazji to czy w tej firmie nie pracuje nikt z absolwentów szkoły Oporowa? Ludzie obudzcie się co wy za brednie wypisujecie. Te wszystkie wpisy czytają ludzie z całej Polski, czy nie jest WAm troch wstyd? Kłamstwo goni kłamstwo!!!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2017-02-10 21:27
Te rolnik na początku postu piszesz ze twoje dzieci nie chodza już tam do szkoły a na końcu postu piszesz o corce która przychodzi ze szkoły i opowiada... Historyjka wyssana z palca aby polizać się wójtowi kolejny wazazeliniaz który wymysla głupoty.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2017-02-10 21:18
~rolnik pisze:
Moje dzieci nie chodzą już tam do szkoły, ale myśląc ekonomicznie milionowa inwestycja w grupkę dzieci gimnazjum w Szczycie a co z resztą mieszkańców, płacimy podatki i te pieniądze można by było przeznaczyć np. na drogi. Wójt jest bardzo dobrym gospodarzem. Przestańcie go szkalować i oczerniać wystarczająco dużo złych słów wypowiedzieliście w jego stronę. Więcej kultury rado pedagogiczna, chcecie uczyć dzieci, ale zacznijcie od siebie. Nastawiacie dzieci, rodziców żenada jak córka przychodzi do domu i opowiada.

~rolnik pisze:
Moje dzieci nie chodzą już tam do szkoły, ale myśląc ekonomicznie milionowa inwestycja w grupkę dzieci gimnazjum w Szczycie a co z resztą mieszkańców, płacimy podatki i te pieniądze można by było przeznaczyć np. na drogi. Wójt jest bardzo dobrym gospodarzem. Przestańcie go szkalować i oczerniać wystarczająco dużo złych słów wypowiedzieliście w jego stronę. Więcej kultury rado pedagogiczna, chcecie uczyć dzieci, ale zacznijcie od siebie. Nastawiacie dzieci, rodziców żenada jak córka przychodzi do domu i opowiada.

~rolnik pisze:
Moje dzieci nie chodzą już tam do szkoły, ale myśląc ekonomicznie milionowa inwestycja w grupkę dzieci gimnazjum w Szczycie a co z resztą mieszkańców, płacimy podatki i te pieniądze można by było przeznaczyć np. na drogi. Wójt jest bardzo dobrym gospodarzem. Przestańcie go szkalować i oczerniać wystarczająco dużo złych słów wypowiedzieliście w jego stronę. Więcej kultury rado pedagogiczna, chcecie uczyć dzieci, ale zacznijcie od siebie. Nastawiacie dzieci, rodziców żenada jak córka przychodzi do domu i opowiada.

~rolnik pisze:
Moje dzieci nie chodzą już tam do szkoły, ale myśląc ekonomicznie milionowa inwestycja w grupkę dzieci gimnazjum w Szczycie a co z resztą mieszkańców, płacimy podatki i te pieniądze można by było przeznaczyć np. na drogi. Wójt jest bardzo dobrym gospodarzem. Przestańcie go szkalować i oczerniać wystarczająco dużo złych słów wypowiedzieliście w jego stronę. Więcej kultury rado pedagogiczna, chcecie uczyć dzieci, ale zacznijcie od siebie. Nastawiacie dzieci, rodziców żenada jak córka przychodzi do domu i opowiada.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2017-02-10 21:10
O czy wy piszecie? Jakie zenujace zachwanie nauczycieli? Nikt nikogo do niczego nie namawial i nie namawia. Ludzie ogarnijcie się. Jak można pisać takie głupoty.Dzieciom to ta kadra pedagogiczna daje bardzo dobry przykład i dardzo dobrze uczy i wychowuje bo szkola to nie tylko nauka.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
2
2017-02-10 20:53
popieram decyzje wójta,szkoła w Oporowie jest na tyle duża duża , że spokojnie pomieści dzieci a pieniądze można przeznaczyć na coś innego, natomiast zachowanie kadry pedagogicznej jest żenujące, jaki wy przykład dzieciom dajecie, nauczyciel powinien być autorytetem, mieć nieposzlakowaną opinię, a wy jakie wzorce prezentujecie , z punktu widzenia rodzica nie chciałabym mieć takiego nauczyciela, który najwyżej na szali stawia własne interesy
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2017-02-10 20:48
Na drogi można uzyskac pieniądze z UNii. A na dzieciach się nie oszczedza. Oczermiaja to nas za to ze walczymy przyszlosc naszych dzieci. Ostatnie klasy gimnazjum i stres przez egzaminami dzieci ida dalej do szkol. Tak się nie robi.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2017-02-10 20:41
Do xxx smierdzi mi tu wazelina. Tak walczylismy jak lwy i nikt nie padl.Co nas nie zabije to nas wzmocni. Wojt i cala jego reszta obrali sobie za punkt honoru zamknąć szkole. Nie myśli o dobru dzieci mimo, ze sam jest rodzicem. Szkola to nie tylko cztery sciany, za które musi pan tyle placic w co watpie te sumy sa z kosmosu.Co w Oporowie jest po 20 a może 30 dzieci w klasie? Nie ma, jest zblizona liczba co w Szczycie. Wszyscy płacimy podatki nie zaznaczając na która szkole bo oswiata w naszej gminie jest JEDNA!!!
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1