Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

29 marca wielkie otwarcie!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 12:56 | komentarze wyłączone

Przetarg

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 15:19 | komentarze wyłączone

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:

Aleja ZHP  8/8  53,00 m2 –  IV piętro  3p+k  wartość rynkowa lok. 143.000,00 zł

Obejrzenie lokalu umożliwi:
Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.

dalsza część newsa - rozwiń

Wysokie zwycięstwo młodzików KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-28 14:22 | 0 komentarzy

W minioną sobotę zespół młodzików KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno rozegrał we własnej hali spotkanie z drużyną SKS Start Łódź II w  Wojewódzkiej Lidze Młodzików.

Mecz zakończył się wysoką wygraną podopiecznych trenera Sławomira Rybarczyka 121:32 (31:4, 35:7, 35:4, 20:17). Od początku spotkania zespół kutnowski nie miał żadnych problemów z konstruowaniem swoich akcji i zdobywaniem punktów. Dobra obrona zaowocowała niską skutecznością rywali, którzy w pierwszych trzech kwartach rzucili jedynie 15 punktów przy 101 punktach młodzików z Kutna. Aż 6 koszykarzy naszej drużyny uzbierało podwójną zdobycz punktową zaś najwięcej punktów na swoim koncie zgromadził Dekrewicz Aleksander – 18. Warto dodać, ze wszyscy zawodnicy drużyny kutnowskiej zdobyli w tym spotkaniu punkty.

dalsza część newsa - rozwiń

Wielkanocne warsztaty podczas Rodzinnej Niedzieli w Muzeum

autor: am/Muzeum Regionalne w Kutnie | 2017-03-28 14:20 | 1 komentarz

Uczestnicy marcowej Rodzinnej Niedzieli w Muzeum rozpoczęli przygotowania do świąt wielkanocnych. Licznie przybyłe na zajęcia rodziny tworzyły kartki okolicznościowe oraz pisanki z wykorzystaniem tradycyjnych technik i motywów łowickich.

Następnie z bazi, gałązek cisu i bukszpanu oraz własnoręcznie wykonanych kwiatków z bibuły układali palmy wielkanocne.  Dzieci zapowiedziały, że stworzonymi podczas zajęć kartkami obdarują najbliższych, pisanki ozdobią ich dom lub znajdą swoje miejsce w koszyczku ze święconką, zaś palmy zabiorą ze sobą do kościoła w Niedzielę Palmową.

dalsza część newsa - rozwiń

Drużyna Polfarmex S.A. pobiegnie dla „Matki Polki”

autor: am/nadesłane | 2017-03-28 13:50 | 2 komentarze

1 kwietnia rusza „I Bieg Charytatywny ICZMP RUN”. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na sprzęt medyczny, ratujący życie małym pacjentom Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Gościem specjalnym biegu będzie Wanda Panfil, lekkoatletka, mistrzyni  świata w maratonie.

Środki pochodzące od sponsorów oraz pozyskane z opłat rejestracyjnych uczestników biegu, ICZMP przeznaczy m.in. na kontynuację remontów w placówce oraz zakup sprzętu medycznego dla dzieci z wadami wrodzonymi, które przyszły na świat w „Matce Polce”.

dalsza część newsa - rozwiń

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna

autor: am/UM Kutno | 2017-03-28 13:45 | 1 komentarz

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta,  prezydent podsumował wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna. Zaproszenie na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu zostało skierowane do wszystkich jego uczestników.

W czasie tegorocznej edycji konkursu na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna, ocenie Komisji Konkursowej poddano 5 ofert:

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KONKURS | SESJA

Uroczysty apel w komendzie - wręczono awanse i wyróżnienia

autor: am/KPP Kutno | 2017-03-28 13:37 | 19 komentarzy

Dziś w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia dla policjantów za inicjatywę i zaangażowanie w trakcie realizacji czynności służbowych.

Komendant Powiatowy Policji w Kutnie powołał z dniem 1 marca na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach podkom. Dariusza Bujalskiego oraz na stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w Kutnie nadkom. Dorotę Różycką.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: POLICJA

Ogłoszenie RSM Pionier

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 13:07 | komentarze wyłączone

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje, iż posiada do  wynajęcia  lokale użytkowe  położone  w Kutnie przy ulicach:

1. Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2   
2. Łąkoszyn III  o pow. użytkowej 63,9 m2

Bliższe  informacje można uzyskać  pod numerem telefonu (024) 355-26-19.

Sprzedaż biletów na mecz Polfarmex Kutno – Trefl Sopot

autor: am/KKS PRO BASKET KUTNO | 2017-03-28 11:10 | 1 komentarz

KKS PRO BASKET KUTNO S.A. informuje, iż w dniu 28 marca ruszyła sprzedaż biletów stacjonarna na mecz Polfarmex Kutno – Trefl Sopot

Bilety można kupować

  •     za pośrednictwem portalu kupbilet.pl
  •     w siedzibie klubu KKS PRO-BASKET KUTNO
  •     w salonach EMPIK
  •     w zakładach bukmacherskich STS


Ceny biletów:
ulgowy – 10 złotych
normalny – 25 złotych

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: BILETY | MECZ

Teatr Dobrego Serca - Teoś i Wielkanoc

autor: am/MiPBP w Kutnie | 2017-03-28 10:56 | 0 komentarzy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Pubiczna w Kutnie zaprasza 8 kwietnia o godz. 16 na Teatr Dobrego Serca - Teoś i Wielkanoc.

Spotkanie odbędzie się w związku z cyklem "Mama, tata i ja... - z książką w teatrze".

tagi: MiPBP | TEATR

Zagrali w squasha "na medal"

autor: am/Aquapark Kutno | 2017-03-28 10:48 | 0 komentarzy

Przedwczoraj odbyły się pierwsze w tym roku zawody w squasha z cyklu "Graj na medal". Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym, do 2 wygranych setów. Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Kolejność zajętych miejsc:
I – Jarosław Zielak
II – Michał Sulej
III – Włodzimierz Kulaziński

tagi: AQUAPARK | SQUASH

50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Jóźwiaków

autor: am/UM Kutno | 2017-03-28 10:24 | 1 komentarz

W minioną sobotę w Urzędzie Stanu Cywilnego miała miejsce uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Marii i Kazimierza Jóźwiak. Z tej okazji prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński uhonorował Jubilatów medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pogratulował wspólnie spędzonych lat.

Państwo Jóźwiak zawarli związek małżeński 26 marca 1967 roku w Koninie. Pan Kazimierz był pracownikiem mleczarni, natomiast Pani Maria pracowała jako sprzedawczyni. Jubilaci dochowali się syna Krzysztofa oraz wnuka Piotra.

dalsza część newsa - rozwiń

"Hobbit, czyli tam i..." w Gimnazjum nr 2

autor: am/Gimnazjum nr 2 | 2017-03-28 10:00 | 2 komentarze

W sobotę 25 marca obchodzony był Światowy Dzień Czytania Tolkiena.

Obchodzić go można, oczywiście, na różne sposoby. Można usiąść w fotelu w domowym zaciszu i przeczytać sobie fragment którejś z książek pisarza. Można spotkać się z innymi czytelnikami w internecie lub na żywo. Z okazji Dnia Czytania Tolkiena organizowane są spotkania w bibliotekach, domach kultury, klubach miłośników fantastyki.

W Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie wybrano formę dowolną.

dalsza część newsa - rozwiń

PROMOCJA NA SZKŁO DEKORACYJNE -10%

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 09:27 | komentarze wyłączone

Znudziło Ci się dotychczasowe wnętrze? Płytki są zbyt pospolite? Panele już dawno wyszły z mody, a gładka ściana jest tylko problem w utrzymaniu czystości? Na dodatek nie masz pomysłu jak to zmienić? Wybierz szkło dekoracyjne z dowolną grafiką, a my damy Ci 100 procent gwarancji zadowolenia!

Szkło w kuchni to rozwiązanie funkcjonalne i efektowne. Gładka tafla szkła świetnie się nadaje do małej kuchni, ponieważ znakomicie powiększa wnętrze. Można wybrać dowolną grafikę z banku zdjęć fotolia.pl, dzięki temu Twoje wnętrze nabierze charakteru. Szkło dekoracyjne to najnowszy trend w urządzaniu kuchni. Zajmiemy się wszystkim, od pomiaru po montaż. Szkło można przykleić w zasadzie na każdą stabilną powierzchnię - na płytki, panele oraz gładką ścianę. Świetnie komponuje się ono nie tylko w kuchni, ale również w łazience, salonie lub sypialni. Ceny już od 250zł za mkw.
Więcej informacji pod nr tel. 603-353-025 lub Szklodekoracyjne@wp.pl

dalsza część newsa - rozwiń

Podwójna premiera Teatru Puszek

autor: am/KDK | 2017-03-28 09:10 | 0 komentarzy

Kupujesz jeden bilet – oglądasz dwa spektakle! Wiosnę w KDK rozpoczyna wielką (bo podwójną!) gratką dla młodych teatromaniaków.

1 kwietnia zagrane zostaną aż dwie premiery Teatru Puszek – „Lis Przechera” i „Król Bul”. Mało tego - na oba spektakle obowiązuje Was tylko jeden bilet w cenie 10zł.

dalsza część newsa - rozwiń

"Dzień Otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Kutnie

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 09:10 | komentarze wyłączone

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie, w imieniu własnym i pracowników, serdecznie zaprasza na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany  w sobotę, 01 kwietnia w godzinach od 9 do 13.

Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją  w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2016r.

W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne w tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem systemu e-deklaracje lub usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR),  złożyć elektroniczny wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ.

W dniu 01 kwietnia kasa urzędu będzie czynna w godzinach 9-13.

Serdecznie zapraszamy

Ogródki wracają na pl. Piłsudskiego

autor: toza | 2017-03-28 07:00 | 9 komentarzy

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie ogródków piwnych na pl. Piłsudskiego w Kutnie. Swoje funkcjonowanie rozpoczną wraz ze startem długiego weekendu majowego, a Urząd Miasta w Kutnie już ogłosił, że przedsiębiorcy zainteresowani dzierżawą mogą składać swoje oferty. Wytypowanych zostało pięć miejsc.

dalsza część newsa - rozwiń

Praca na ulicach wre

autor: ag/ UM Kutno | 2017-03-28 07:00 | 6 komentarzy

Warunki pogodowe pozwalają na realizację zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku ubiegłym. Oznacza to, że musimy liczyć się z drobnymi utruydnieniami na drodze, ale za to wiele kutnowskich ulic zyska nowy wygląd. 

dalsza część newsa - rozwiń

Wiosenne remonty w gminie Krośniewice

autor: ow | 2017-03-28 07:00 | 3 komentarze

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny gmina Krośniewice rozpoczęła przygotowania do corocznych napraw dróg. Prace będą polegały głównie na utwardzaniu nawierzchni i wyrównaniu dziur, a w pierwszej kolejności drogowcy zajmą się szosami m.in. w Pomarzanach i Szubinie.

Jak dowiedzieliśmy się od zastępcy burmistrza Krośniewic Jakuba Krygiera, prace naprawcze będą przeprowadzane na niemal wszystkich drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, które zostaną utwardzone tłuczniem, żwirem i destruktem.

- W pierwszej kolejności przystępujemy do naprawy dróg w Pomarzanach, Ostałowie, Miłosnej, Szubinie i Godziębach. Podobne nawierzchnie posiada część ulic w Krośniewicach, na których prowadzone będą prace związane z naprawą nawierzchni, w tym ulice Kasztanowa, Lipowa, Brzozowa, Dębowa i Cicha - wyjaśnia wiceburmistrz.

XIII edycja Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki za nami

autor: jej / M. Witkowski, fot. P. Szatkowski, M. Ranachowski | 2017-03-28 00:03 | 0 komentarzy

26 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej, trzynastej edycji Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Nagrody przyznano:

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KALS | SIATKÓWKA

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-29 05:07
~policjant
~Masakra pisze:
Ten z arbusami pod pachami to wielkiej klasy komandos z nawarony głupi łeb ogolony hahahaha pajac Wójcik
JEŻELI TAKI JESTEŚ ODWAŻNY TO POWIEDZ MI TO SAM NA SAM ,, BARANIE ,,A NIE ZMIENIASZ LINKI I BRAK CI MĘSKIEJ ODWAGI ,,CIOTO ,,!!! CO !!!! STRACH NIE POZWALA !!!!!! Każdy jest odważny bo pisze na forum ,a gdy stajemy oko w oko !!! TO SIE NIE MA JAJ !!!!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-29 01:19
~Kownac
Awanse w naszej komendzie to chyba jakiś żart buahahahahaha
Newsy, komentarze
2017-03-29 00:08
~krystian
noo nastoletnie matki będą mogły poszaleć
Newsy, komentarze
2017-03-28 23:53
~fm
Kolo Mili byla fajna fontanna z brodzikiem gdzies sie zagubila zostala przekopana gleba.f
Newsy, komentarze
2017-03-28 23:03
szczekać!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:29
~nic nie podam
Jak mają tak zrobić jak Oporowską to lepiej niech siedzą w domu. Jest gorzej niż było. Było kilka dziurek to pofrezowali poł drogi i wertepy zrobili. Chyba asfalt z wiadra sypali i gumiakami udeptywali.
Newsy, komentarze
2017-03-28 22:16
~Kasia
Mocno kibicuję nagrodzonym,sługa, odwaga...
REKLAMA GOOGLE
2017-03-29 00:06
Sprzedam krzewy pigwy. 5 zł sztuka. Krzewy są około 3 letnie. W zeszłym roku obficie owocowały. Posiadam około 20 sztuk.
Kontakt:
506193676
2017-03-29 00:03
Oddam za kawę i czekoladę dwie bluzy szare firmy olika i sinsay w rozm. M/L zapraszam
Kontakt:
663985391
2017-03-29 00:03
Oddam za darmo dwa Eleganckie firmowe zakiety kremowy i rozowy w rozm.38 za kawę i czekoladę pisz lub dzwoń
Kontakt:
663985391
2017-03-29 00:03
Oddam za kawę białe buty do komunii dla dziewczynki rozm.35 zapraszam stan bdb
Kontakt:
663985391
2017-03-29 00:03
Śliczny Leżaczek bujaczek dla dziewczynki posiada dzwięki i wibracje dla dziecka do 18 kg. W starszym wieku funkcja fotelika. Nowy i nie składany pudełko otwierane w celu sprawdzenia paragon jako dowód zakupu cena 100zł polecam
Kontakt:
663985391
2017-03-28 23:33
kupię podręczniki ;;;matematyka 2 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ,zakres podstawowy ,autorzy;Babiański ,Chańko ,Czarnowska ,Janocha ...historia i społeczeństwo starożytność .Balicki ,BURDA ,.....,organizacja produkcji gastronomicznej ,kwalifikacja T.15 .2 Anna Kmiołek
Kontakt:
504 334 748
2017-03-28 23:27
Piękny stroik Wielkanoc
15 zł
Witam mam do sprzedania stroik Wielkanoc. Wykonany jest z bibuły marszczonej dodatkami sa kurczaczki jajeczka i bazie kotki. Ładna dekoracja dla domu w czasie świąt.
Możliwa wysyłka
Jeśli nie odbieram proszę o sms

Serdecznie zapraszam:) do zakupu
Kontakt:
722369509
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1